TNT排仓通知
发布时间:2018/12/03     浏览次数:0
 尊敬的客户 您好

         因近期旺季,收到TNT通知,由于香港爆仓导致货物存在不同程度的延误,
     
        TNT渠道会在HK排航班5-6天左右 请提前与客户沟通好 望知悉!! 


                                                                   深圳市运鑫达国际物流
                                                                       2018-12-03
版权所有 Copyright(C)2014 深圳市运鑫达国际货运代理有限公司
登录
展开